Back

Առաքում և հետվերադարձ

ԱՌԱՔՄԱՆ ԿԱՐԳ

 • 10000 դրամից ցածր գնումների դեպքում Երեւան քաղաքում առաքման արժեքն է 1000 դրամ:
 • 10000 դրամից բարձր գնումների դեպքում առաքումն անվճար է:
 • Փոստային առաքման արժեքները Հայաստանի բոլոր մյուս մարզեր հետևյալն են.
  3 կգ և ցածր = 250 դրամ
  3 կգ-ից բարձր = 2,700 դրամ
  Առաքումը տևում է մինչև 4 աշխատանքային օր:
 • Onex.am- ի միջոցով դեպի Ռուսաստան առաքման արժեքները հետևյալն են.
  7 կգ և ցածր = 7,000 դր
  7 կգ-ից բարձր յուրաքանչյուր լրացուցիչ կգ-ի համար հավելյալ 1500 դրամ է
  Առաքումը տևում է մինչև 7 աշխատանքային օր:
 • Բոլոր ապրանքները փաթեթավորված են ՝ վնասները կանխելու համար: Եթե առաքման ժամանակ վնաս է նկատվել, անմիջապես տեղեկացրեք մեզ:
 • Վերոնշյալ դրույքաչափերը ենթակա են փոփոխման:

ՀԵՏՎԵՐԱԴԱՐՁ

Գնված ապրանքները ենթակա չեն հետվերադարձի:

We use cookies to give you the best experience. Privacy Policy